PG TRB TAMIL-தேர்வு எண்-1
Name Score Rank
KAVITHA KAVITHA 9/25 1
govinda raju 9/25 1
Vinoth Abi.Vinoth 7/25 2
malar priya 7/25 2
Subash K 7/25 2
anandha kumar 6/25 3
Karthikeyan Mahi 6/25 3
JEPAMALAR 6/25 3
Anusuya S 6/25 3
suresh babu 5/25 4
sonia krishna 4/25 5
mohanapriya r 4/25 5