PG TRB TAMIL-தேர்வு எண்-1
Name Score Rank
govinda raju 9/25 1
KAVITHA KAVITHA 9/25 1
Subash K 7/25 2
Vinoth Abi.Vinoth 7/25 2
Anusuya S 6/25 3
anandha kumar 6/25 3
mohanapriya r 4/25 4
sonia krishna 4/25 4