செப்டம்பர் 02, 2020 தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்
Name Score Rank
sathyaa sathya 7/10 1
Sangeetha Aruchamy 6/10 2
Saranya Varadharajan 6/10 2
Yogeshwari Yogeshwari 6/10 2
gopi nath 6/10 2
shin chan 5/10 3
purusoth aman 4/10 4
Ragunath Ragunath 4/10 4
Cupid Mathan 3/10 5
Harish T 3/10 5
jayaseelan.r Nill 3/10 5