செப்டம்பர் 02, 2020 தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்
Name Score Rank
leenmarie fleming 7/10 1
sathyaa sathya 7/10 1
Dinesh P 7/10 1
Sangeetha Aruchamy 6/10 2
Saranya Varadharajan 6/10 2
Subash K 6/10 2
Yogeshwari Yogeshwari 6/10 2
vijay v 6/10 2
Boopathi P 6/10 2
gopi nath 6/10 2
Suman Raja 5/10 3
Satheesh.auto007 Auto 5/10 3
Suresh Muthukutti R 5/10 3
kumaresan m 5/10 3
shin chan 5/10 3
Roshini Priyanga 5/10 3
muthu wine 4/10 4
Rajesh kannan 4/10 4
Jayaraj Jayaraj 4/10 4
maheyuvan555 jayakannu 4/10 4
V B BOSE 4/10 4
rp gopinathan 4/10 4
vimalraj s 4/10 4
JADDU ASHAR 4/10 4
R.A PERUMAL 4/10 4
muthu vinayagam 4/10 4
Yuva Raj 4/10 4
Sathya 4/10 4
naga lakshmi 4/10 4
purusoth aman 4/10 4
R V SETTU 12 4/10 4
Govindan Subramaniyan 4/10 4
Ragunath Ragunath 4/10 4
4174 vignesh kumar 4/10 4
Pradeep RS 4/10 4
Cupid Mathan 3/10 5
Harish T 3/10 5
M.MUNIRAJ Muni 3/10 5
Digi COMPUTER 3/10 5
sendhur pandi 3/10 5
ts.karthi kumar 3/10 5
Raja Lakshmi 3/10 5
Ramesh V 3/10 5
jayaseelan.r Nill 3/10 5
Sandy Bala 3/10 5
Muhibul Yasar 3/10 5
SELVAKUMAR M 2/10 6
krishnas amutha 2/10 6
Pooja Sri 2/10 6
Diva kar 2/10 6
Boopathi Pd 2/10 6
santhanam s 2/10 6
Shankar Ganesh 2/10 6
vijay vijay 1/10 7
Rameshvar Mahadal 1/10 7
Ishwarya Sivasamy 0/10 8