அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறளின் தாக்கம்
Name Score Rank
selva sathish 10/10 1
Sangeetha Aruchamy 9/10 2
Muruganandh A 9/10 2
Giri Annamalai 9/10 2
rajeshwari r 9/10 2
Boopathi Pd 8/10 3
Nagappan Mani 7/10 4
gnanasambandam a 7/10 4
Gopala Krishnan 7/10 4
Ronald L.Brown 6/10 5
prasath Raj 6/10 5
4174 vignesh kumar 6/10 5
Dev Anandh 6/10 5
Pooja Sri 6/10 5
Nagaraj S 5/10 6
T. Balaji balaji 5/10 6
Suga Susee 5/10 6
sindhu t 5/10 6
Arul Kumar 4/10 7
ts.karthi kumar 4/10 7
haribaskar sivagnanam 4/10 7
santhanam s 3/10 8
jayaseelan.r Nill 3/10 8
Sathya 3/10 8
Suman Raja 3/10 8
Suresh Muthukutti R 3/10 8
s sb 3/10 8
Dhakshna mohan 2/10 9
Muniappan E 1/10 10