புவியியல் - மாதிரி தேர்வு 2 (10 கேள்விகள்)
Name Score Rank
MuraliDharan K 8/10 1
ArunKumar Sj 7/10 2
Suresh Kumar 7/10 2
Mani Murugesan 7/10 2
Kalaiarasi Sundaram 7/10 2
M. S Civil 6/10 3
Ramesh Kumar 6/10 3
STUNNER STUDIES 6/10 3
Gopinath N 6/10 3
Muruganandh A 6/10 3
selva sathish 6/10 3
Sappani Muthiah 6/10 3
senthil raja 6/10 3
Shanmuga Sundaram 6/10 3
Vikram E 5/10 4
manigandan g 5/10 4
Hari Prabu p 5/10 4
Thanga pandi 5/10 4
vino mano 5/10 4
Pal Pandi 5/10 4
Rajesh m 4/10 5
ADCON jack mani 4/10 5
Loganathan Linga 4/10 5
P.Vetrivel P.Vetrivel 4/10 5
Amika Shri 4/10 5
Prabhu D 4/10 5
pudukkottai saravanan 4/10 5
Sun Rise 4/10 5
Siva R 3/10 6